Guide - Hvordan justere bakgiret på sykkelen?

justereGirDet første man må gjøre er å stille inn de ytre grensene for hvor langt giret kan bevege seg innover og utover. Dette gjøres ved å skru på de to skruene som er merket med ”H” og ”L” på baksiden av giret. Når disse er justert riktig vil de hindre at kjedet blir ført over det letteste giret og inn i eikene samt hindre at kjedet blir ført over det tyngste giret og inn mot rammen. Disse skruene har ikke noe å si på selve giringen, men det er meget viktig at de er stilt inn riktig før man begynner med finjusteringen.

H-skruen

 • Gir til storeskiven foran og til det tyngste giret på kassetten bak (det minste drevet).
 • Sjekk om wiren er stram. Dersom wiren er under press så kan dette påvirke innstillingen av H-skruen. Skru derfor justeringsskruen (den finner du der hvor strømpe og wire går inn i bakgriet) med klokka for å fjerne eventuell spenning i wiren. Riktig spenning på wiren justerervi senere.
 • Dra så pedalene rundt med en frekvens på 60 omdreininger i minuttet eller mer.
 • Dra i wiren med hånden for å skifte til nest tyngste gir. Hold i wiren slik at kjedet går så stille som mulig på nest tyngste gir. Slipp så wiren kjapt for å gire tilbake til det tyngste giret.

Vær oppmerksom på følgende når du skal justere selve H-skruen:

 1. h-skrueHvordan girskifte fra nest tyngste gir til det tyngste giret går.
 2. Hvordan kjedet oppfører seg på det tyngste giret. Det skal gå jevnt og stille.
 3. Ikke bry deg om hvordan kjedet går når du holder det på nest tyngste gir (dette justerer vi senere).
 4. Dersom kjedet skifter fint til det tyngste giret uten problemer kan du stramme H-skruen ¼ med klokken og gjenta girskiftet fra nest tyngste til det tyngste giret igjen (bruk fortsatt hånden til å stramme wiren).
 5. Fortsett med denne fremgangsmåten helt til girskiftet går sakte eller til kjedet nøler med å falle ned på det tyngste giret. Dette betyr at H-skruen er strammet for mye.
 6. Når du har kommet til punktet ovenfor skal du løsne opp H-skruen med ¼ (skru mot klokken). Gjenta dette til kjedet girer fint og ikke lenger viser antydning til å være tregt eller nølende. H-skruen er nå stilt inn korrekt og kjedet vil ikke kunne falle av på utsiden av det tyngste giret.

L-skruen

L-skruen hindrer bakgiret fra å føre kjedet over det letteste giret på kassetten og inn i eikene.

 1. Skift til lilleskiven foran og til nest letteste gir på kassetten bak
 2. Dra pedalene rundt slik som du gjorde i punkt 2 ved justering av H-skruen.
 3. Dra i wiren med hånden slik at du girer til det letteste giret

Være oppmerksom på følgende når du skal justere selve L-skruen:

 1. l-skrueHvordan girskiftet fra det nest letteste til det letteste giret går.
 2. Hvordan kjedet oppfører seg på det letteste giret
 3. Dersom girskiftet fra nest letteste gir til det letteste giret går greit kan du stramme L-skruen ¼ og gjenta girskiftet. Fortsett å stramme L-skruen med ¼ helt til kjedet begynner å få problemer med å skifte til det letteste giret. Stopp også denne prosessen dersom kjedet lager mye støy når det er på det letteste giret.
 4. Når dette skjer kan du skru L-skruen ¼ tilbake og prøve girskiftet på nytt. Gjenta denne prosessen helt til girskiftet går lydløst og fint. Innstillingen av L-skruen er nå ferdig.

Justering av B-skruen

B-skruen justerer avstanden fra den øverste trinsen på bakgiret og kassetten. Slik justerer du B-skruen:

 1. Gir til det letteste giret på kassetten.
 2. Se på den øverste trinsen i forhold til kassetten. Dersom trinsen kommer nær kassetten må du stramme B-skruen slik at det blir større avstand mellom trinsen og kassetten. Skulle det være stor avstand mellom trinse og kassett må du løsne litt på B-skruen.
 3. For å finne en optimal posisjon kan du løsne B-skruen helt til det blir kontakt mellom trinse og kassett for deretter å stramme slik at du oppnår ønsket avstand. Sjekk hvilken avstand ditt girsystem krever. Sram anbefaler 6mm.

Finjustering av gir

Slik går du frem for å stille in girene:

 1. Juster H og L-skruene.
 2. Gir til storeskiven foran og tyngste giret bak
 3. Test hvor stram wiren er. Dra pedalen rundt med en normal frekvens og skift gir med ett klikk på hendelen. Dersom giret flytter seg ett gir opp så er wiren passe stram.
 4. Hvis ett klikk på hendelen ikke fører til et skikkelig girskifte tyder dette på at wiren er for slakk. Skru justeringsskruen (der hvor wire og strømpe går inn i bakgiret) to ganger mot klokken. Skru deretter opp skruen som holder wiren på plass. Bruk en tang eller lignende for å stramme wiren før du igjen fester den til bakgiret.
 5. Dersom ett klikk på hendelen fortsatt ikke tilsvarer bytte av gir så kan du skru justeringskruen ¼ mot klokka og prøve girskiftet igjen. Husk å klikke til det tyngste giret før du gjør endringer med justeringsskruen.
 6. Gir til det nest tyngste giret bak. Dra pedalen rundt og stram wiren ved å skru justeringsskruen mot klokken helt til du hører en støyende lyd fra kjedet. Denne lyden kommer av at kjedet skraper mot tannhjulene på neste gir.
 7. Så fort du hører denne ulyden kan du skru justeringsskruen ¼ med klokken. Gjenta denne prosessen til ulydene beskrevet ovenfor er borte.
 8. Klikk på hendelen slik at du girer deg oppover på kassetten ett gir av gangen. Lytt etter ulyder som indikerer at wiren er for stram. Skru justeringsskruen ¼ med klokken for å fjerne eventuelle ulyder. (Vær oppmerksom på at girskifte til det letteste giret mens kjedet er på storeskiven foran vil være problemetisk ettersom  man som regel ikke bruker det letteste giret når man bruker storeskiven).
 9. Gir til det tyngste giret og sjekk girene en gang til. Dersom girskiftene går fint uten støy eller ulyder er du ferdig med å stille inn girene.

Vær oppmerksom på at det kan være mange årsaker til at girene ikke fungerer optimalt. Den vanligste årsaken er økt friksjon mellom wire og strømpe. Dette vil gjøre at wiren ikke kan bevege seg fritt og girene vil oppleves som ujusterte. Metoden ovenfor forutsetter at alle andre faktorer er i orden.