Bilder fra Grenserittet 2014

Bilder fra en strålende dag med mange gode prestasjoner
Foto: Siw Borgersen