Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36
180x500Grasrotandel

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/functions.php on line 199

Hva sier loven om sykling i veibanen?

sykkelulykke-med-bilKilde: www.tryggtrafikk.no/

En del sykkelulykker skjer fordi syklister og bilister ikke kjenner sykkelreglene godt nok. Lær de viktigste reglene og unngå ulykker. Reglene og rådene er forskjellig i forhold til hvor du befinner deg. Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk (Trafikkreglene), Lovdata. En sykkel er et kjøretøy, du skal derfor følge samme regler som andre kjørende i all hovedsak. Særskilte bestemmelser for syklister finner du i §18 i forskriften.

§ 18.Særlige bestemmelser for syklende

 1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel.
 2. Syklende som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre på vegen og svinge der det er hensiktsmessig. Syklende har da vikeplikt for annen trafikant. Slik svinging kan gjøres uten hensyn til hva som er angitt om valg av kjørefelt ved offentlig trafikkskilt eller ved oppmerking på veg, når det ikke spesielt retter seg mot syklende.
 3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.
 4. Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Sykkelen må tilfredsstille krav til utstyr, og du må ha lys på sykkelen i mørke. I og med at sykkelen er et kjøretøy er det også forbudt å sykle i påvirket tilstand.

I veibanen

 • Bilister og syklister har lik rett til å ferdes i veibanen, ettersom sykkel er klassifisert som kjøretøy.
 • Syklister har lov til å ferdes i kollektivfeltet.
 • Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister.
 • Syklister kan passere biler både på høyre og venstre side
 • Vikeplikt for høyretrafikk og fotgjengere i gangfelt gjelder.
 • Sykle så langt ut i veibanen at biler må foreta en ordentlig forbikjøring.
 • Vik for annen trafikk der kjørende er pålagt det.
 • Vis tydelige tegn

Sykling i veien
Loven: Når du sykler på veien har du de samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må følge de samme trafikkreglene og skiltene, blant annet ved å sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og for gående i gangfelt. Sykkel har som eneste kjøretøy lov til å bruke veiens skulder.

Trygg Trafikks råd: Sørg for å bli sett, gjerne med synlige klær og ved å plassere deg riktig. Unngå å ligge i bilens blindsone. Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring. Vær oppmerksom på parkerte biler, hvor bildører plutselig kan åpne seg. Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler. Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt, og respekter rødt lys i veikryss.

Sykling på gang- og sykkelveier
Loven: Sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra kjørebanen. Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs en forkjørsvei. Men du har ikke vikeplikt for kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område. Det samme gjelder kjørende som skal inn på slikt område.

Trygg Trafikks råd: På gang- og sykkelveier bør syklister og gående ta hensyn til hverandre og sørge for et best mulig samspill. Som oftest er gang- og sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk i begge retninger. Syklister må ta hensyn til gående og passere i god avstand og lav nok hastighet.

På fortau

 • Du kan sykle på fortau dersom gangtrafikken er liten.
 • Syklingen må ikke medføre fare eller være til hinder for gående.
 • Passering av gående må skje i god avstand og tilnærmet gangfart.
 • Du har ikke anledning til å bruke sykkelbjella for å be gående slippe deg frem.
 • Bilister i høyresving har ikke lenger vikeplikt for syklister som kommer fra fortau.

Sykling på fortauet
Loven: Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet.

Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller krysse veien har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

Trygg Trafikks råd: Vær spesielt oppmerksom når du passerer inn- og utkjørsler til eiendommer, eller kjøreporter inn til bygårder. Som syklist kan du komme brått på bilister her. Du bør ikke bruke ringeklokka for å be de gående slippe deg frem på fortau, i og med at dette arealet først og fremst er for de gående.

I gangfelt
Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den.

Sykling i sykkelfelt
Dersom du sykler i et sykkelfelt, dvs. kjørefelt for syklister skilt fra veibanen med hvit stripe, kan du bare sykle på høyre side av veien. I sykkelfelt gjelder samme regler som i veien ellers, med hensyn til fartsgrense og vikeplikt.

Når du befinner deg i et sykkelfelt og skal rett frem i et kryss har andre kjørende som vil svinge og krysse din kurs, vikeplikt for deg.

 

På gang- og sykkelvei

 • På gang og sykkelveier skal syklister og gående tilstrebe et best mulig samspill.
 • Som syklist har du her vikeplikt for all annen kjørende trafikk (unntatt i avkjørsler). Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs forkjørsvei.
 • Dersom ikke gangtrafikken er veldig stor på disse veiene bør du velge å sykle her fremfor å sykle i veibanen.

Sykling i kryss
Loven: Ved sykling i veikryss gjelder samme regler som for andre kjørende, med hensyn til å gi tegn, vikeplikt og plassering. I tillegg har syklister som eneste kjøretøy lov til å kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy foran kryss.

Trygg Trafikks råd: De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er derfor viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.

Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Men pass på at bilisten har sett deg – og ikke plutselig svinger til høyre. Se også opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Forsikre deg om at disse har sett deg, og viker for deg.

Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.

Sykling i rundkjøringer
Loven: Det finnes ikke egne regler i vegtrafikklovgivningen for sykling i rundkjøring. Reglene for vikeplikt, plassering og tegngiving gjelder som i andre kryss.

Trygg Trafikks råd: Som syklist bør du være ekstra oppmerksom, og sørge for at du synes godt, og ikke ligger skjult bak andre kjøretøy. Ligg i midten av din kjørefil, både på vei inn mot og inne i rundkjøringen. Gi tegn til venstre dersom du skal mer enn halvveis rundt. Vis tydelig tegn til høyre når du skal sykle ut av rundkjøringen. Du bør ikke sykle ytterst langs høyre kant i rundkjøringen, da vil ikke bilistene være oppmerksomme på deg.

Du kan velge å sykle på fortauet rundt rundkjøringen og krysse gatene enkeltvis. Da må du være spesielt oppmerksom på biler som skal ut av rundkjøringen. For å få samme rettigheter som gående må du gå av sykkelen og trille den.

Forbudt for syklister
Det er forbudt å sykle på motorvei, innkjøring til motorvei og i noen tunneler. Dette er vist ved trafikkskilt. Det er også forbudt å sykle mot enveiskjøring dersom det ikke er tillatt spesielt ved skilt.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36
584x114-Stott-oss med din Grasrotandel

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kolbhter/public_html/templates/ksk401/html/modules.php on line 36