God deltagelse på KSK's første årsmøte med påfølgende medlemsmøte.

Pølse i brødKlubben hadde i onsdag kveld sitt aller første årsmøte og hvor styret la frem regnskap for inneværende år og budsjettforslag for 2013. Alle punkter ble «banket» igjennom og i følge inntrykk gjennom tilbakemeldingene fra salen virket det som styret fikk ståkarakter. Godt oppmøte med over 60 medlemmer ga en god legitimitet på møte. At det hele startet med servering av pølser, brus og kaffe behøver ikke ha påvirket fremmøteandelen, men ga i alle fall gode tilbakemeldinger.

Endringer i styret

Hovedpunktet på årsmøteagendaen var valg av endring og utvidelse i styre som for 2013 vil få mange nye saker å ta tak i. I stiftelsesdokumentet var dette satt opp som eget punkt at styrets sammensetting skulle vurderes og utvides etter første års drift.

Endringene i styret bestod av at to medlemmer som gikk ut og ble erstattet med 4 nye, altså en utvidelse fra 5 til 7 medlemmer samtidig som noen roller ble byttet litt om.

Svein Erik Torp går inn som leder istedenfor Kai Pettersen som tar plass som vanlig medlem i styret. Kai får der ansvaret for terrenggruppa samtidig som han fortsetter som webansvarlig.

Nestleder Nina Berntsen og styremedlem Tore Bekken fortsetter som tidligere i samme.

Takk til Ulf Bergqvist og Kjell Syvertsen som trakk seg ut og ble erstattet av Egil Bagge Skarheim med ansvar for landevei, Anders Sønstehagen med ansvar for barne og ungdomsgruppa, samt Anette Aass Flølo som vil ha ansvaret for å ivareta kvinneandelen i klubben sammen med Nina Berntsen.

 

Fokus 2013

sykkelkrasjFokus i 2013 vil i hovedsak fremdeles være satsing på barn og unge, men også ut i bredden ved at vi etablerer både triathlongruppe og turgruppe. På medlemsmøtet ble det bestemt at klubben søker opptak i Norges Triathlonforbund. Denne søknaden vil gå inn til forbundet allerede om få dager. Samtidig vil det etableres en "turgruppe" med mål om noen 3-4 turer i sesomgen. en gruppe uten kurv på styret, men med sekk på ryggen. Svein Østvang vil ha ansvaret for denne gruppen. er informason kommer.

I tillegg vil det i 2013 også være fokus på utfordringene i forbindelse med treningsopplegg ved at vi bl.a. satse mer på opplæring og kursing. Til dette vil det bli oppnevnt en egen opplæringsansvarlig som vil ha som ansvar å koordinere dette fra alle gruppene. Styret har også fått mange tilbakemeldinger på tiltak som kan være aktuelle i så måte.

Hva skjer?

Det alle første som nå vil skje er allerede til neste uke. Da skal KSK i sammarbeid med Oppegård Bil ha et miniseminar hvor tema vil være klubbutvikling og samtidig også sette fokus på «Ren idrett», som er et samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Hovedforedragsholder er Hans Falk fra Norges Cykleforbund som er ny sportssjef etter Steffen Kjærgaard som nå dessverre er kjent for hele Norge.

Hans Falk har hatt ansvaret for Junior landevei og i tillegg vært utvikler av klubber og juniorer. Han har bl.a. hatt ansvaret i 2012 sesongen hvor Oskar Svendsen tok gull i tempo og i lagtempo og sølv i fellesstart.

Samarbeidet med Oppegård Bil er et resultat av at Norges Cykleforbund har en treårsavtale med Skoda. Gjennom denne avtalen ønsker Oppegård Bil å bidra til det lokale sykkelmiljøet med bl.a. støtte klubben med 5 billetter til Styrkeprøven, samt tre følgebiler. Seminaret er allerede nå førstjkommende mandag den 26. nov. kl. 19:00 hos Oppegård Bil a/s. Les mer her…

I løpet av januar / februar vil vi starte med gruppemøter for planlegging av 2013 sesongen. Følg med på våre websider

Til slutt ble det oppfordret til å benytte bloggen på våre nettsider mer for å drøfte saker. Ikke alle har konto på Facebook, men alle har adgang til nettsidene våre.

 

584x114-Stott-oss med din Grasrotandel